สาขาวิชาการตลาด

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ถ้าหากปราศจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาดก็จะไม่มีการขายสินค้า ถ้าหากปราศจากการขายก็จะปราศจากกำไรด้วย นักการตลาดทางด้านธุรกิจผู้เชียวชาญจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาด วิชาธุรกิจทางด้านการตลาดจะฝึกฝนนักเรียนให้กำหนดและดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ ยกระดับการเรียนการสอน Brand market share ส่วนแบ่งการตลาดระดับโลกในการวางแผนธุรกิจ และการใช้ Application สำหรับ Startup business พร้อมพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบนอกกรอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด

รายละเอียด