การสมัครแบ่งเป็น 3 วิธี

  1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  2. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด ส่งหลักฐานสมัครเรียน ทางไปรษณีย์ ถึง งานรับสมัคร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  3. ทาง facebook เพจวิทยาลัยฯ ส่งข้อความ "สมัครเรียน" แจ้งชื่อ นามสกุล สาขาที่ต้องการเรียนให้ทราบ ดูรายละเอียด