การสมัครแบ่งเป็น 3 วิธี

  1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  2. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด ส่งหลักฐานสมัครเรียน ทางไปรษณีย์ ถึง งานรับสมัคร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  3. (เริ่ม 1 ตุลาคม 2561) สมัคร Online กรอกฟอร์มรับสมัคร Online (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 1-2 วันทำการ นัดวันรายงานตัว)