“คิดและขายอย่างนักพัฒนากลยุทธ์ภาคพื้นสนาม ดีกว่าลงภาคพื้นสนามแต่ไม่เคยคิดกลยุทธ์ใดเลย”

วันที่ 7 ม.ค. 2559 นักเรียนระดับ ปวช.2-3 และคณะครู สาขาการตลาด ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ณ ร้านคุณแม่จู้ ซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ทางด้านสินค้า OTOP รวมถึงของที่ระลึก หัตถกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นเมือง

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/oZhxLnfeAzhFpKNz7