"ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ"

วันที่ 9 มกราคม 2560 เสียงใสๆจากนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ที่มาสร้างสีสันในยามเช้า อีกทั้งมามอบคำอวยพรต้อนรับสู่ปี 2560 แด่ผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่และนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/LZL9BF1APfrKTnGX7