สาขาการท่องเที่ยว นำโดยคณะครูและนักศึกษา กว่า 50 คน จัดทัศนศึกษาดูงานเส้นทางมัคคุเทศก์ 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2560 ณ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ โดยการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ ได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พิพิธภัณฑสถานจังหวัดราชบุรี กิจกรรมล่องแพเปียก รถไฟสายมรณะ น้ำตกไทรโยค สะพานข้ามแม่น้ำแคว พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ ตลาดน้ำอัมพวา นั่งเรือชมหิ่งห้อย ตลาดร่มหุบ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระราชวังมฤคทายวัน ตลาดเพลินวาน อุทยานราชภักดิ์ ประกอบการเรียนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว และเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ต่อไป

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/wtM5W9VaNJAyrH426