"สร้างประสบการณ์ ที่หาไม่ได้จากในตำรา" 
วันที่ 14 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2/7-2/10 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมการบริการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง และทัศนศึกษาบ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็น จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/gs7aq3PK6YeUr5Xm9