"เติมเต็มประสบการณ์ เพิ่มทักษะให้ชีวิต "

วันที่ 14 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ ของภาคใต้และของประเทศไทย

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/5SzzX1MwVYnrVFGn7