ประกาศความเป็นหนึ่งเหนือใคร ตื่นตากับพิธีเปิด พร้อมคณะเชียร์ลีดเดอร์ นักกีฬาและเหล่ากองเชียร์ ณ ศูนย์กีฬาฯ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

 

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_IkB7VIqKD7srBi0ficmkvwgWdfsaA1a?fbclid=IwAR2ec4ypv_BP6GKjMEqq7Maust_RJjY_JTC73WNA1S_ayKL7rgpZ_jSmoY8