24 สิงหาคม 2561 นักศึกษา ปวส.1 สาขาการจัดการทั่วไป และนักเรียน ปวช.3 สาขาการตลาด ร่วมงาน Digital Thailand. Big Bang 2018 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง และสงขลา ซึ่งตั้งเป้าหมายสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในภูมิภาค โดยเกิดการเจรจาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สร้างมูลค่าการลงทุนให้ชุมชนเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/QzcMyFkCRsaeTWmN8