25 สิงหาคม 2561 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก นำโดยอาจารย์ประจำสาขาและนักเรียนระดับปวช.2 สาขาคอมฯกราฟิก ศึกษาดูงาน ณ โรงพิมพ์นำผล ถนนศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโรงพิมพ์ที่รับผลิต งานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เช่น โปรชัวร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือวารสาร บรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ ไวนิล เป็นต้น โดยได้ศึกษาดูงานตั้งแต่กระบวนการรับงาน การสร้างสรรค์ไอเดีย จนส่งชิ้นงานสู่การผลิตที่มีเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/pKT9Ft4siFaX5DsL7