6-7 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพ จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการองค์การ โดยวิทยากร อ.ภักดี ดอกดวง จาก วิทยาลัยอาชีวสงขลา มาให้ความรู้อวท. กับคณะกรรมการดำเนินงานก่อนเดินทางไป สมิหลาชีพฟาร์ม อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิเช่น ปล่อยปลา , เพาะกล้าสนอ่อนและร่วมกิจกรรมสันทนาการ

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/yXL8cWHe2XzRwjiU9