เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับ สาขาการท่องเที่ยวอำนวยวิทย์ นักเรียนปวส. สาขาการท่องเที่ยว จัดทัศนศึกษาดูงานโรงเเรม Outriger laguna phuket beach resort และเก็บเส้นทางมัคคุเทศก์ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/fY65ehbofYdU6iLQ6