การขยายผลขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์พัชรี ทิพย์รัตน์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนปวส. วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 256

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/u8XQLjanEeXhJT4K8