21 พฤษภาคม วันคล้ายวันเกิด ครบ 80 ปี ท่านอาจารย์ ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ 80 ปี ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในช่วงเช้า มีดนตรีไทยบรรเลง รำอวยพร พิธีมอบทุนการศึกษา สัมโมทนียกถา โดยพระพรหมจริยาจารย์ ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมแขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการ และหนึ่งในนั้นเป็นทนายดัง คุณอนันต์ชัย ไชยเดช ศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยวิทย์ (สามัญ) และจัดงานเลี้ยงในช่วงบ่าย ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มีร้องเพลงประสานเสียง พิธีมอบทุนการศึกษา การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระศักดา สุนทโร การแสดงจากสถาบันในเครือ มินิคอนเสิร์ตโดยคุณศุ บุญเลี้ยง ช่วงท้ายของงานท่านอาจารย์ประณีต กล่าวความรู้สึก และแจกพันธุ์ไม้ให้กับผู้ที่ร่วมงานทุกท่าน

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/6jKDNuBDJZhrozGk6