ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพ จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียนปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับเกียรติจากท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต และอาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ ผู้จัดการ กล่าวให้โอวาทและทักทายนักเรียนใหม่ ด้วยความอบอุ่น พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไกล จังหวัดเชียงราย นักเรียนรายงานตัวคนแรกของอำนวยวิทย์ และนักเรียนมาถึงวิทยาลัยคนแรกของเช้า วันที่ 15 พฤษภาคม ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมรับน้องของแต่ละสาขา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/5prNB0fqpetSfkUf2