22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อแตกต่างระหว่าง 2 ประเทศ

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/KTShkQ8EjvuWpFEy2