12 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โดยสาขาภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนระดับปวช. 2 ดูงานในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ. ตรัง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการโรงแรม

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/dVTf2mdzdZnhIGO83