“อิ่มอก อิ่มใจ ต้อนรับวันปีใหม่”

คณะผู้บริหาร นำโดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์ ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ และคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ เพื่อความสิริมงคลตลอดปี

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/Alp8YGQbIbpv9rr02