เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณาจารย์จาก IPK College ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อีกทั้งยังแนะแนวการศึกษาต่อเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Learning Center

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/JgtSveAwk6DK3zEv1