สาขาการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ประจำสาขาและนักเรียน ระดับปวส.2 จำนวน 40 คน จัดนำเที่ยวจาก อำเภอหาดใหญ่สู่ภาคเหนือและภาคกลาง 8 จังหวัด นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ลพบุรี เชียงใหม่ ลำปาง อยุธยา และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน โดยแวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ดอยปุ