"วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง"

3 พ.ย. 2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมประกวดและลอยกระทง

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/GSzrEIiIRPdiYeL03