คณะผู้บริหารนำโดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา 4 แห่งได้แก่ วัดภูเขาหลง วัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ และวัดดอนเค็ด รวมเป็นเงินทำบุญทั้งสิ้น 146,500 บาท

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/GqtYBRx0N2iLmJlm1