24 ต.ค. 60 คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/bWLeHunSdvYXTHin1