23 ต.ค. 60 "วันปิยมหาราช" คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมน้อมสักการะ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/q2qp77qSi6JClCsf1