วันที่ 7 ต.ค.60 ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์นำทีม ผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วม การประชุมผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๒ "อนาคตอาชีวศึกษาเอกชน ทางเลือก ทางรอดและโอกาส" พร้อมโชว์การแสดงจากนักเรียน ชื่อชุด "ภูมิใจใต้" ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/542XAccWcLpEomro1