18 ก.ย. 60 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง" โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ณ ห้องวลัย โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/6R5DXYwyyNLtJshi2