วันที่ 22 ก.ย. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นำโดย ผู้อำนวยการ พิมพ์ชนก ณ พัทลุง และคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำโรงเรียนในยุคดิจดทัล Digital School Leadership ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/UEmplkL6MeCALU8E3