วันที่ 6-8 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักเรียน ปวส.1 และ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ รับฟังการบรรยายจากวิทยากร เพื่อนำความรู้มาประกอบในการเรียน ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องอิสริยาภรณ์

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/U0JRkngkphXNCKp73