วันที่ 8 กันยายน 2560 อำนวยวิทย์ทำดีถวายพ่อ คณะครูและนักเรียนร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็นจำนวน ๑o,๙๙๙ ดอก พร้อมนำส่งให้ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครฯ จำนวน ๕,๙๙๙ ดอก วัดโคกสมานคุณ ๒,๕oo ดอก และวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ๒,๕oo ดอก

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/0vBncD8LiGMNr5hh2