วันที่ 7 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สาขาวิชาการตลาด ปวช.1/5 ศึกษาดูงานในหัวข้อ "เทคนิคการขายสินค้าและบริการ" และ "การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน" โดยคุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา ณ ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/uRLzFjwO1KHnNNY12