วันที่ 9 กันยายน 2560 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จัดกิจกรรม "Animation สร้างสรรค์ ความคิด" ให้กับนักเรียนชั้น ม.ต้น จากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจด้านศิลปะ โดยมี อ.สุกัญญา สว่างนิพันธ์ และ อ.ฐิติศักดิ์ ไชยรุจนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การวาดภาพและออกแบบในคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการ Lab 6

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/IlRnGIDH7U0Zbm3B2