วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียน ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมทัศนศึกษาในหัวข้อ "สงขลา สู่เมืองมรดกโลก" เที่ยวชมย่านเมืองเก่า หับ โห้ หิ้น และหัวนายแรง อ.เมือง จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/Oi5SFMulMNVU4eXu1