วันที่ 2 กันยายน 2560 สาขาการบัญชี นำโดยอาจารย์และนักเรียนระดับปวช.1 จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง พร้อมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ ตลาดสวนไผ่ และบ่อน้ำพุร้อน อ. เขาชัยสน จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/hTLv76kpgM4ZV6WA8