วันที่ 2 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนสาขาการท่องเที่ยว เเละสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมสนับสนุนเงินทุนสร้างโรงอาหารสำหรับผู้ป่วย พร้อมแจกน้ำดื่มและแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่ประชาชนในงาน เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพและได้การกุศล โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/sTsnF52M1WfuwRpG9