วันที่ 2 กันยายน 2560 สาขาภาษาต่างประเทศโดยนักเรียนระดับ ปวช.1 จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาสงขลา

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/jG5xbPniorA1Srdx5