10 มิถุนายน 2560 ยินดีต้อนรับ นักศึกษา ปวส. 1 รุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กับกิจกรรมรับขวัญสู่สถาบันใหม่ โดยฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพ สร้างความสนุกสนาน ความอบอุ่นและความสามัคคี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ภาพกิจกรรม(ทั้งหมด) : https://drive.google.com/drive/folders/0By8y9ROylhL4QllzajhFRS1mRW8?usp=sharing