เปิดปีการศึกษากับการค้นหา Freshy หน้าใหม่มากความสามารถกับกิจกรรมประกวด Freshy ขวัญใจน้องใหม่ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2560

ตำแหน่ง Freshy ปวส.ได้แก่

  • นายกษณัฐ จันทรคง สาขาการตลาด
  • น.ส.ปรางทิพย์ จันทสุวรรณ สาขาการท่องเที่ยว

ตำแหน่ง Popular vote ปวส. ได้แก่

  • นายวรเมธ แก้วเรือง สาขาการท่องเที่ยว

ตำแหน่ง Freshy ปวช. ได้แก่

  • นายเกียรติกมล นาคะ สาขาการตลาด
  • น.ส.ปริศนา ชำนิธุระการ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ตำแหน่ง Popular Vote ปวช. ได้แก่

  • นายกิตติชา อัครโอภาส สาขาภาษาต่างประเทศ

ภาพกิจกรรม (ทั้งหมด) : https://drive.google.com/drive/folders/0By8y9ROylhL4N05LOXNyRVd3dXc?usp=sharing