ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

วันที่ 8 มิ.ย. 2560 ศิษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 วาจาดังกึงก้องศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมมอบทุนการศึกษา กว่า 4,214,000 บาท โดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต , คณะผู้บริหาร, บ.ไทยสมาร์ทคาร์ด(CP ALL) และชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง

ภาพกิจกรรม (ทั้งหมด) : https://drive.google.com/drive/folders/0By8y9ROylhL4N05LOXNyRVd3dXc?usp=sharing