วันที่ 31 พ.ค.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่ครูเมื่ออาชีพในหัวข้อเทคนิคการสอนที่หลากหลายและพัฒนาเชาว์อารมณ์(EQ) โดยมีวิทยากรภายในวิทยาลัยฯ ได้แก่ อ.รัตนาภรณ์ ปานแก้ว ,อ.วัชรี ศิริรังษี และ อ.วัฒนา พรหมจรรย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Learning center

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/DT8P4KsXF8LNZZgDA