วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เพื่อการแจ้งกฎระเบียบข้อบังคับของทางวิทยาลัยและแนะนำบุคลากรฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปวส.

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/S73Rt2PWMdMdiEuS7