15 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพ จัดกิจกรรม อ.น.ว.รวมใจเพื่อสายใยรัก เพื่อต้อนรับนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างความรัก ความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงสร้างสีสรรค์ความสนุกสนานให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถาบัน ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการในภาคเช้าและปฐมนิเทศนักเรียนในภาคบ่าย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/cnJV9s4PwQPSqcAy6

ภาพกิจกรรม (ทั้งหมด) : https://drive.google.com/open?id=0By8y9ROylhL4ME1ud1BjRVJDT1E