วันที่ 4 มี.ค.60 คณะครูและนักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และทัศนศึกษาบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/rE1PjBpstjzf45W17