วันที่ 17 ก.พ. 2560 เมื่อมิตรภาพเกิดขึ้นที่นี่ และจะเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป "บ้านอำนวยวิทย์" เติมเต็มความอบอุ่นโดยฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพ  งานปัจฉิมนิเทศ & น้องส่งพี่ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/YqzDwPGQoe2m4QmX6