"เรียนรู้และประยุกต์ใช้จากตำรา สู่การปฏิบัติจริง"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนระดับ ปวช.1/4 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ศึกษาดูงานยังบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/goXrKQ67kQ5565dr7