วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอาจารย์และนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เที่ยวชมความงามของเมืองสงขลา ณ ถนนนางงามพร้อมทั้งชมภาพวาด 4 มิติแนวใหม่ของ Hatyai Wonders Land

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/KiV7MNvAbr2LY1cBN8