"น้อมบูชาพระรัตนตรัย รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นำโดย คณะครูสาขาการตลาด ครูและนักเรียนระดับ ปวช.1-2 สาขาภาษาต่างประเทศ ร่วมไหว้พระ สวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดคลองเรียน

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/TMCkjYs26bwJC5tY6