วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จัดโครงการ "บุคลิกดีมีเสน่ห์" เชิญวิทยากร คุณลดารชา เจริญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาดบริษัทมาสด้าชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้วิธีการปรับบุคลิกตนเองให้เหมาะสมต่อการสัมภาษณ์งานและใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/d2L2EjTpfnLyh1qo7