วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับปวช.2 และปวช.3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัด (มหาชน) จ.ตรัง หรือปุ้มปุ้ย-ปลายิ้ม ผลิตปลากระป๋องในหลากหลายรูปแบบ เพื่อศึกษากระบวนและขั้นตอนการผลิตรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ที่พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้บริโภคอยู่เสมอ จนสามารถขยายฐานในไทยสู่ระดับสากล

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/LTuEG8HYnpQs69zu6