วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ หาดใหญ่เมจิคอาย (Hatyai Magic Eye 3D Museum) จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/YT4DLuZxFt3LfWk5A