บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ ของสมาคมการศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 31 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันประเภท ทักษะบัญชี เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ พิมพ์ดีดอังกฤษ/ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/NbMhqqd5TV9s4U8f7